Przeciwbakteryjna terapia fotodynamiczna w leczeniu zakażeń skórnych – praca dr hab. Krzysztofa Pawlika i mgr inż. Marty Piksy w Chemical Society Revievs

Przeciwbakteryjna terapia fotodynamiczna, polegająca na miejscowym generowaniu reaktywnych form tlenu przez wzbudzenie fotouczulacza światłem, jest obiecującą metodą zwalczania lekoopornych patogenów w zakażeniach skórnych. W czasopiśmie Chemical Society Reviews (200 pkt MEiN, IF 60,615) opublikowana została praca mgr inż. Marty Piksy (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów), dr. hab. Krzysztofa Pawlika (Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki) i współpracowników z Uniwersytetu St. Andrews oraz Politechniki Wrocławskiej, w której dokonano przeglądu dotychczasowych osiągnięć w rozwoju tej metody leczenia. Pani mgr inż. Marta Piksa w swoim doktoracie prowadzi badania nad mechanizmami molekularnymi działania terapii fotodynamicznej w  zwalczaniu patogenów.

 

Artykuł dostępny jest pod adresem:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2023/cs/d0cs01051k?page=search