Dr hab. Wojciech Jachymek – Antimicrobial resistance in food production and animal health. Current challenges and possible solutions

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 25.05.2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Wojciech Jachymek (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: “Antimicrobial resistance in food production and animal health. Current challenges and possible solutions”