Komisja Europejska przyznała Instytutowi LOGO “HR Excellence in Research”

Z przyjemnością informujemy, że 12 maja bieżącego roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN LOGO “HR Excellence in Research”.

Niezależni, międzynarodowi eksperci pozytywnie ocenili analizę poziomu stosowania w Instytucie Europejskiej Strategii Kadrowej oraz plan doskonalenia przygotowany na lata 2023-2024 przez Zespół roboczy ds. wdrażania HRS4R, zaopiniowany przez Zespół ds. monitorowania HRS4R oraz zatwierdzony przez Radę Naukową IITD PAN .

LOGO “HR Excellence in Research” odzwierciedla zaangażowanie Instytutu w ciągłe doskonalenie polityki kadrowej zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, w szczególności zaangażowanie w osiągnięcie uczciwych i przejrzystych procedur rekrutacji i oceny.

Zasady zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych adresowane są do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania naukowe, działających w sektorze publicznym i prywatnym i mają na celu zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie.

Od 12. maja br. mogą Państwo korzystać z LOGO “HR Excellence in Research”, aby promować stymulujące i sprzyjające środowisko pracy dla naukowców w IITD PAN.