Wdrażanie Europejskiej Strategii Kadrowej (HRS4R) w IITD PAN – wydarzenie „Instytut w pigułce”

Z inicjatywy Zespołu Roboczego ds. Wdrażania Europejskiej Strategii Kadrowej (HRS4R) zostało zorganizowane dwudniowe wydarzenie zatytułowane „Instytut w pigułce”.

Celem tego wydarzenia była prezentacja jednostek organizacyjnych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN wspomagających badania od strony przepisów, procedur i oferowanego wsparcia.

Zaproszenie do wystąpienia przyjęło 100% prelegentów. Wysłuchaliśmy prelekcji dotyczących etyki pracy, ochrony danych osobowych, systemów zapewnienia jakości, nowych projektów w Instytucie oraz działań związanych z transferem technologii. Prelegenci przedstawili procedury przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy i zgłaszania naruszeń. Przedstawiono zasady aplikowania o nowe projekty, ich prowadzenia i rozliczania w kontekście współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Instytutu.

W dwudniowym (17 i 24 października 2023r.) „Instytucie w pigułce” uczestniczyło łącznie 87 słuchaczy. Prezentacji z zainteresowaniem wysłuchali zarówno pracownicy naukowi, jak i doktoranci, a także pracownicy administracyjni oraz samodzielni pracownicy.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za zaangażowanie się w „Instytut w pigułce”.