Instytut Hirszfelda ponownie z certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Z przyjemnością informujemy, że Biuro ds. Substancji Chemicznych ponownie przyznało Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Przyznanie certyfikatu poprzedzone było kontrolą i weryfikacją certyfikowanej jednostki badawczej oraz dokumentacji systemowej. Zespół ekspertów ocenił zgodność analiz chemicznych wykonywanych w Laboratorium Chemii Biomedycznej z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2012 r., z zapisami Dyrektywy 2004/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z właściwymi dokumentami OECD.

IITD PAN od 2016 roku widnieje w wykazie certyfikowanych jednostek badawczych.