Mgr Sylwia Biały i mgr inż. Jakub Cebula wśród laureatów konkursu NCN Preludium 22

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN Preludium 22 znaleźli się doktoranci z naszego Instytutu mgr Sylwia Biały i mgr inż. Jakub Cebula. Dofinansowanie w kwocie 205 509 zł otrzymał projekt “Effectiveness of innovative therapy with JAK inhibitors in patients with rheumatoid arthritis in relation to γδ T cell receptor and cytokine profile” mgr Sylwii Biały z Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki (promotor prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik). Dofinansowanie w wysokości 139 930 zł przyznano projektowi “unESKAPEable. Innowacyjne antybiotyki oparte o bifunkcyjne metalokarborany jako broń przeciwko patogenom z grupy ESKAPE” mgr inż. Jakuba Cebuli z Laboratorium Chemii Biomedycznej (promotor dr hab. Tomasz Goszczyński).

Serdecznie gratulujemy.

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-11-23-wyniki-opus22-preludium25