Wykład odwołany – Mgr Marta Piksa – The mechanism of antimicrobial photodynamic therapy against bacteria

Z powodu choroby wykładowcy informuję o odwołaniu czwartkowego wykładu instytutowego.

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 23.11.2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Marta Piksa (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: “The mechanism of antimicrobial photodynamic therapy against bacteria”