Profesor Hanna Hirszfeldowa 1884 – 1964

Biografię Profesor Hanny Hirszfeldowej, wybitnej lekarki-pediatry, w dużym stopniu przyćmiewa postać jej męża, znakomitego mikrobiologa, immunologa i odkrywcy dziedziczenia grup krwi. Tymczasem miała nie tylko znaczący dorobek naukowy w dziedzinie pediatrii, ale też wspólnie z mężem uczestniczyła w badaniach o wielkim znaczeniu dla światowej nauki.

Lekarka, uczona, poliglotka, lekarz polowy armii serbskiej i Armii Orientu, wykładowca  kursów medycyny w getcie warszawskim, założycielka i organizatorka klinik pediatrycznych w powojennym Lublinie i we Wrocławiu. W życiu prywatnym wierna towarzyszka swego męża i kochająca matka. Jak na jedną kobietę przełomu XIX i XX wieku życiorys wydaje się fascynujący.

Hanna Hirszfeldowa studiowała medycynę w Montpellier i Berlinie. W trakcie I wojny światowej była lekarzem wojskowym w armii serbskiej; po jej zakończeniu pełniła funkcję ordynatora w Klinice Pediatrii Uniwersytetu Warszawskiego. Po wybuchu II wojny światowej rodzina Hirszfeldów początkowo mieszkała po tzw. stronie aryjskiej, ale od lutego 1941 r. zmuszona została do przeniesienia się do warszawskiego getta, gdzie Hanna Hirszfeldowa pełniła funkcję ordynatora oddziału niemowlęcego filii szpitala Bersonów i Baumanów na Lesznie. Tam, mimo ciężkiej sytuacji, starała się walczyć z gruźlicą, durem plamistym, chorobą głodową. Latem 1942 r. razem z mężem i innymi członkami rodziny przedostała się na tzw. stronę aryjską. W lutym 1943 r. zmarła ich córka Maria. Hirszfeldowie ukrywali się m.in. w Szczytnikach i Kamiennej na Kielecczyźnie, Starej Miłosnej pod Warszawą i we wsi Lipka.

Po zakończeniu wojny Hanna mieszkała wraz z mężem w willi przy ulicy Wittiga we Wrocławiu. Współorganizowała Akademię Medyczną, a od 1954 r. była kierownikiem Katedry Diagnostyki Oddziału Pediatrii przy ulicy Hoene-Wrońskiego. Wykształciła i uformowała wielu  lekarzy, wśród których byli późniejsi profesorowie, dziekani i rektorzy.

Zmarła 60 lat temu, 20 lutego 1964 r. we Wrocławiu. Jest pochowana wraz z mężem na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Bujwida.

źródła:
Postacie II RP na Dolnym Śląsku – Hanna Hirszfeldowa
Hanna Hirszfeldowa 1943.pl
M. Paciorek, Hanna Hirszfeldowa…