Dr Łukasz Sobala – Animals vs. Protists: A Glycobiological Perspective

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 29.02.2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Łukasz Sobala (Laboratorium Glikobiologii) wygłosi wykład pt.: “Animals vs. Protists: A Glycobiological Perspective”.