Mgr Katarzyna Pacyga-Prus i mgr inż. Marta Piksa na uroczystym wręczenia dyplomów laureatom Programu Stypendialnego im. Ludwika Hirszfelda

Tomasz Hołod, źródło: www.wroclaw.pl
fot. Tomasz Hołod,  źródło: www.wroclaw.pl

21 lutego we Wrocławskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Studenckiego Programu Stypendialnego, w której wzięły udział dwie doktorantki Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN działającej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN. Mgr Katarzyna Pacyga-Prus (promotor dr hab. Sabina Górska, Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu) i mgr inż. Marta Piksa (promotor dr hab. Krzysztof Pawlik, Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów & prof. dr hab. Inż. Katarzyna Matczyszyn, Politechnika Wrocławska) odebrały dyplomy i upominki z rąk Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Stypendium im. Ludwika Hirszfelda przyznawane jest w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego realizowanego z inicjatywy Prezydenta Wrocławia przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław.

https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/mlodzi-naukowcy-i-studenci-wyroznieni-w-ratuszu-zdjecia