„Kto chce być szczęśliwy, niech nie szuka szczęścia, niech szuka życia.”

W dniu 7 marca br., w 70. rocznicę śmierci profesora Ludwika Hirszfelda delegacja z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej naszemu Patronowi. Wydarzenie miało miejsce w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na Saskiej Kępie, opodal domu, w którym profesor mieszkał w latach 1938-1941. Ceremonii towarzyszył pokaz filmu biograficznego poświęconego postaci Ludwika Hirszfelda pt. „Mensch” w reżyserii Pawła Wysoczańskiego.

Serdecznie dziękujemy prof. dr hab. n. med. Arturowi Jurczyszynowi, Przewodniczącemu Społecznego Komitetu ds. upamiętnienia postaci Prof. Ludwika Hirszfelda oraz Panu Dariuszowi Piotrowskiemu, Dyrektorowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie za zorganizowanie uroczystości.