Dr inż. Honorata Kraśkiewicz wśród laureatów konkursu M-ERA.NET Call 2023

Miło nam poinformować, że dr inż. Honorata Kraśkiewicz z Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych, kierowanego przez prof. dr hab. Aleksandrę Klimczak, została laureatką grantu finansowanego przez NCN w ramach konkursu M-ERA.NET Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. W konkursie zostały złożone 382 wnioski wstępne, a następnie 109 wniosków pełnych. Finansowanie w wysokości 44 mln euro otrzymały ostatecznie 43 międzynarodowe projekty badawcze angażujące 205 zespołów, w tym dziewięć projektów badawczych z udziałem naukowców z Polski.  Projekt pani Honoraty Kraśkiewicz “Elektroprzędzony skafold zawierający bakteriofagi, czynniki z mezenchymalnych komórek macierzystych oraz MXenes o właściwościach przeciwbakteryjnych i wspomagający gojenie ran” jest drugi na liście rankingowej i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 570 442 zł.
Serdecznie gratulujemy!
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-03-14-wyniki-m-era-net-call-2023