Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak Przewodniczącą Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na kadencję 2024-2027

13 maja 2024 roku w Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie plenarne Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, na którym Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych prof. dr hab. Marek Krawczyk, wręczył akty powołania na Członków Komitetu i dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium Komitetu. Z dumą informujemy, że Przewodniczącą Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na kadencję 2024-2027 została prof. dr hab. Aleksandra Klimczak, kierownik Samodzielnego Laboratorium Komórek Macierzystych i Nowotworowych. Wśród wybranych do Komitetu znaleźli się pracownicy naukowi z naszego Instytutu: prof. dr hab. Andrzej Gamian, prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik, prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prof. dr hab. Andrzej Górski – członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Leon Strządała, dr hab. Sabina Górska, dr hab. Jacek Rybka oraz dr hab. Danuta Witkowska.
Serdecznie gratulujemy