Mgr Mateusz Noszka laureatem Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Z przyjemnością informujemy, iż doktorant WSD IPAN mgr Mateusz Noszka z Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów został laureatem Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Pan mgr Mateusz Noszka prowadzi badania nad regulonami CemR oraz mechanizmami odpowiedzi na stres oksydacyjny w wybranych gatunkach Campylobacteria.

„Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców. Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi.”

https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2024-rozstrzygniety/