Mgr Jagoda Siemaszko i mgr Anna Andrzejczak wyróżnione podczas “50 Shades of immunology – School of Immunology”

Miło nam poinformować, że doktorantki mgr Jagoda Siemaszko (Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki IITD PAN) i mgr Anna Andrzejczak (Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka IITD PAN) otrzymały Travel Granty podczas “50 Shades of immunology – School of Immunology” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej w Białymstoku. Wyróżnione zostały abstrakty pt. „Evaluating the balance between surface expression of inhibitory and activating NK cell receptors and soluble forms of their ligands in CMV infection after allogeneic HSCT” (Siemaszko J. i in.) oraz „Role of BTLA and HVEM in Non-Small Cell Lung Carcinoma” (Andrzejczak A. i in.).

Więcej: https://www.immunoschool.ptidik.com/travelgrants