Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora


Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Wzory wniosków i oświadczeń

Instrukcja działania po przygotowaniu rozprawy doktorskiej w szkole doktorskiej

Instrukcja działania po przygotowaniu rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym

Poradniki Rady Doskonałości Naukowej