Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak Przewodniczącą Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na kadencję 2024-2027

Aleksandra Klimczak

13 maja 2024 roku w Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie plenarne Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, na którym Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych prof. dr hab. Marek Krawczyk, wręczył akty powołania na Członków Komitetu i dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium Komitetu. Z Czytaj więcej…

Mgr Mateusz Noszka laureatem Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Z przyjemnością informujemy, iż doktorant WSD IPAN mgr Mateusz Noszka z Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów został laureatem Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pan mgr Mateusz Noszka prowadzi badania nad regulonami CemR oraz mechanizmami odpowiedzi na stres oksydacyjny w wybranych gatunkach Campylobacteria. „Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym Czytaj więcej…

Ogłoszenie o wyborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

W otwartym naborze na Członka konsorcjum w planowanym do złożenia wniosku pt. Zindywidualizowana optymalizacja schematów monitorowania leczenia Pacjentów z klasycznymi polineuropatiami demielinizacyjnymi (m.in. przewlekłej zapalnej demielinizacyjnej polineuropatii oraz zespół Guillain-Barré) oraz autoimmunologicznymi nodo – i paranodopatiami z wykorzystaniem algorytmu monitorowania Pacjenta opartego na sieci interakcji pomiędzy danymi biologicznymi  (omicznymi) i klinicznymi oraz rozwiązania telemedycyny i zdrowia cyfrowego w konkursie otwartym na Czytaj więcej…

Rozstrzygnięcie trzeciego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego – Instytut jednym z beneficjentów

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięto trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego, którego celem jest dofinansowanie badań z obszaru biotechnologii medycznej. Spośród pięciu zgłoszonych projektów, międzynarodowy panel ekspertów najwyżej ocenił dwa projekty, które otrzymają  dofinansowanie na badania w zakresie terapii onkologicznych. Jednym z nich jest projekt „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w Czytaj więcej…

Ogłoszenie o naborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Zapraszamy do udziału w otwartym naborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze ABM/2024/1. Nabór prowadzony jest przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław. Celem naboru jest wyłonienie instytucji, która wystąpi w roli członka Konsorcjum w Czytaj więcej…