Dr Karolina Filik wśród laureatów konkursu NCN Miniatura 7

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listę rankingową laureatów konkursu MINIATURA 7. Miło nam poinformować, że dofinansowanie uzyskał projekt  dr Karoliny Filik z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej pt.: „Rekombinowana adhezyna fagowa w fuzji z fragmentem Fc – badanie zdolności do opsonofagocytozy na przykładzie Yersinia enterocolitica”. Kwota dofinansowania projektu wynosi 46 750 zł. Serdecznie gratulujemy.

Cytowanie publikacji zrealizowanej w  Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej

Honey Bee Biology

Z przyjemnością informujemy, że w wydanym dwa tygodnie temu przez Princeton University Press podręczniku “Honey Bee Biology” (Brian R. Johnson) znalazło się cytowanie publikacji zrealizowanej w  Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej, kierowanym przez dr hab. Małgorzatę Cebrat. Praca ta dotyczy różnorodności, częstości występowania i rozmieszczenia alleli genu csd, który jest odpowiedzialny za Czytaj więcej…

Grant OPUS dla Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik, kierownik Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki jest beneficjentką grantu Opus 24. Tytuł grantu: “Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe pochodzące od pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów jako modulatory funkcjonalności komórek NK”, przyznana kwota to 1 848 300 zł. Serdecznie gratulujemy.

Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka  beneficjentem projektu NCN OPUS 24

Miło nam poinformować, że Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka kierowane przez panią dr hab. Lidię Karabon w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym i im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest beneficjentem projektu NCN OPUS 24. Tytuł projektu: “Modyfikacje środowiskowe i epigenetyczne a prewencja atopii i chorób alergicznych w populacji wiejskiej u dzieci i dorosłych Czytaj więcej…