Granty rozwojowe


Tytuł grantu Czas realizacji


Produkty lizy bakterii Gram ujemnych jako potencjalne preparaty przeciwnowotworowe. Charakterystyka chemiczna i biochemiczna oraz badanie aktywności biologicznych. Opracowanie technologii produkcji substancji czynnej
Grant Rozwojowy realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z firmą Finepharm SA w Jeleniej Górze

Czas realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2012

Laboratoria Instytutu Immunologii uczestniczące w realizacji projektu:

  • Laboratorium Bakteriofagowe
  • Laboratorium Chemii Biomedycznej
  • Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
  • Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek

We współpracy z firmą Finepharm SA Jelenia Góra

Zespól kierowniczy:

  • prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński
  • dr Krystyna Dąbrowska
  • prof. dr hab. Czesław Ługowski
  • dr Elżbieta Pajtasz-Piasecka
  • doc. dr hab. Joanna wietrzyk.
2010-2012