Program LIDER XIII


 

Tytuł projektu : „Opracowanie innowacyjnej szczepionki peptydowej chroniącej przed rozwojem czerwonki bakteryjnej”

Rok przyznania: 2022

 

Projekt: NCBiR – LIDER13/0093/2022 Tytuł: „Opracowanie innowacyjnej szczepionki peptydowej chroniącej przed rozwojem czerwonki bakteryjnej”

Termin realizacji: 01.03.2023 – 01.03.2026

Streszczenie: Według WHO zakażenia pokarmowe powodowane przez szczepy Shigella są przyczyną śmierci 212 000 osób rocznie, co stanowi aż 13% śmiertelności wśród wszystkich zakażeń pokarmowych. Wśród szczepów Shigella zjawisko oporności na antybiotyki jest bardzo powszechne i czynie je nieskutecznymi w walce z zakażeniem. Dodatkowo standardowe metody diagnostyczne ułatwiające identyfikację patogenu i podjęcie leczenia są niewystarczające, głównie ze względu na duże podobieństwo między szczepami Shigella oraz E. coli, która naturalnie występuje w ludzkim przewodzie pokarmowym. Pomimo tego, że badania nad jej opracowaniem trwają od wielu lat, aktualnie nie jest dostępna żadna komercyjna szczepionka chroniąca przeciwko czerwonce bakteryjnej. Szczepionka ta miałaby szczególne zastosowanie na terenie regionów Azji, Afryki i Ameryki Południowej, gdzie higiena sanitarna znajduje się na niskim poziomie. Jej opracowanie leży w kręgu zainteresowań większości rządów tych krajów, a także organizacji zajmujących się ochroną zdrowia, takich jak WHO. Szczepionka ta jest również niezwykle pożądana wśród turystów i osób podróżujących do krajów rozwijających się: żeglarzy, żołnierzy, personelu medycznego. Badania przeprowadzone przez nasz zespół pozwoliły na identyfikację niezwykle antygennego fragmentu białka OmpC, eksponowanego na powierzchni komórki bakteryjnej. Fragment ten bardzo silnie oddziałuje z przeciwciałami obecnymi w ludzkiej krwi i stanowi idealny antygen do immunizacji, powodując wzbudzenie naturalnej ochrony bez ryzyka autoimmunizacji. W ramach niniejszego projektu planujemy zbadanie mechanizmu działania prototypu szczepionki z wykorzystaniem technik proteomicznych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną badania wstępne in vitro pod względem toksyczności przygotowanego preparatu. Efektem końcowym projektu będzie przetestowanie immunogenności prototypu szczepionki na modelu mysim in vivo oraz dobraniem adiuwantu do szczepionki.

Wartość projektu: 1 498 145,50 zł