Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013


Tytuł projektu Czas realizacji

Alergia pyłkowa i pokarmowa nie znają granic! Współpraca w badaniach i edukacji

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Projekt nr CZ.3.22/2.1.00/13.03892

Projekt nr CZ.3.22/2.1.00/13.03892

Tytuł projektu:

Alergia pyłkowa i pokarmowa nie znają granic! Współpraca w badaniach i edukacji

Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu wybranych antygenów bakterii probiotycznych na rozwój i zapobieganie występowaniu chorób o podłożu alergicznym. Wspólne badania przyczynią się do lepszego poznania mechanizmu chorób i opracowania nowych metod terapeutycznych, a wyniki badań będą miały wpływ na poprawę zdrowia na obszarze wsparcia. Istotną częścią projektu jest organizacja warsztatów, seminariów i konferencji dla studentów oraz naukowców z obu stron granicy. Pragniemy również zainteresować wynikami naszych badań naukowych małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego i farmaceutycznego (MSP-PF) oraz izby gospodarcze z obszaru wsparcia.Wspólne prowadzenie badań oraz realizacja pozostałych działań projektu przyczyni się do pogłębienia współpracy pomiędzy instytucjami medycznymi z Polski i Czech.

Zaplanowane działania będą realizowane dzięki współpracy dwóch partnerów:

strony czeskiej – MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. (Instytut Mikrobiologii Czeskiej Akademii Nauk, publiczny instytut badawczy) Novy Hradek

strony polskiej – LABORATORIUM MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk, Wrocław

2013-2015
Probiotyki: współpraca naukowa, transfer wiedzy i edukacja
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Projekt nr CZ.3.22/2.1.00/09.01574
2010-2013