Program PREWENCJA I LECZENIE: COVID-19


Tytuł projektu Rok przyznania
Badania nad uzyskaniem nowatorskiej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 odpowiedzialnemu za chorobę COVID-19
Projekt nr NCBiR SZPITALE-JEDNOIMIENNE/28/2020

Projekt: NCBiR SZPITALE-JEDNOIMIENNE/28/2020

Tytuł: Badania nad uzyskaniem nowatorskiej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 odpowiedzialnemu za chorobę COVID-19

Termin realizacji: 02.11.2020 do 31.10.2021

Streszczenie: Celem projektu jest rozwój nowatorskiego, interdyscyplinarnego rozwiązania dla szczepionki opartego na rekombinowanych białkach wirusa, fragmentach tych białek jako epitopów immunoreaktywnych z surowicą ozdrowieńców, użyciu termostabilnego nanoadiuwantu w kontekście dobrze scharakteryzowanej platformy wytwarzania formulacji z antygenami szczepionkowymi dla donosowej drogi podawania szczepionki.Dzięki badaniom będzie możliwe rozwinięcie nowej szczepionki przeciw pandemicznej SARS-CoV-2 poprzez przeprowadzenie fazy badań przedklinicznych przygotowującej produkt do fazy badań klinicznych.

Wartość projektu: 3 978 750,00 zł.

Członkowie Konsorcjum:Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii NaukWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we WrocławiuProjekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz leczeniu COVID-19”

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2020