Dział Projektów


Dział Projektów zajmuje się obsługą projektów instytutowych na etapie wnioskowania (wszystkie projekty), realizacją i rozliczeniem projektów wskazanych przez Dyrekcję, m.in.: projekty strategiczne, ogólnoinstytutowe, charakteryzujące się rozbudowaną sprawozdawczością i sposobem rozliczania finansowego (inne niż projekty NCN).

Dział Projektów Instytutu znajduje się w pokojach 152 (tel. wew. 160 ) i 136 (tel. wew. 138 ) na pierwszym piętrze.

Od dnia 01.07.2021 obowiązuje umowa z firmą Synestia Sp. z o. o., która obejmuje wsparcie i konsultacje dotyczące realizacji i składania wniosków grantowych.

Kryteriami do jego przyznania są: międzynarodowy charakter projektu, złożoność i budżet, przy czym ostateczną decyzję o przyznaniu wparcia podejmuje Dyrektor.
W zakresie współpracy z firmą Synestia Instytut umożliwia również dostęp do konsultacji. Terminy konsultacji umawiał będzie pracownik Działu Projektów po uprzednim zebraniu zagadnień.

Ogólny zakres wsparcia przez firmę Synestia dotyczy:

  • Przygotowywania wniosku i wszystkich jego załączników.
  • Sprawdzania poprawności i kompletności wniosku.
  • Weryfikacji budżetu projektu.
  • Przygotowywania umów konsorcyjnych wraz z Działem Projektów.
  • Sprawdzania zgodności wniosku z wymaganymi aktami prawnymi.
  • Doradztwa w sprawie dostępnych źródeł finansowania.

Kontakt

Kierownik

Pani Magdalena Wieczorek; magdalena.wieczorek@hirszfeld.pl – wsparcie w przygotowywaniu wniosków projektowych od strony formalnej, obsługa fiszek projektowych, umów o konsorcjum lub porozumień (koordynacja obiegu dokumentów, kontakty z jednostkami administracji, kancelarią prawną instytutu oraz partnerami w projekcie), działalność informacyjna i promocyjna w zakresie dostępnych źródeł finansowania badań podstawowych i prac badawczo-rozwojowych.

Zespół

Pani Aleksandra Dżoleva; aleksandra.dzoleva@hirszfeld.pl – wsparcie w sprawozdawczości finansowej i rozliczaniu realizowanych projektów wskazanych przez Dyrekcję.

Pani Alina Kopyt; alina.kopyt@hirszfeld.pl – wsparcie w sprawozdawczości finansowej i rozliczaniu realizowanych projektów wskazanych przez Dyrekcję.