Wyniki konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2020 r. Instytut Hirszfelda otrzyma dofinansowanie w ramach dwóch projektów OPUS 20 i jednego SONATA 16:

  1. Projekt OPUS 20 pt.: „Mechanizmy odporności przeciw-koronawirusom na podstawie analizy przeciwciał u ozdrowieńców, pacjentów narażonych/skąpoobjawowych oraz nienarażonych pacjentów polskich instytucji opiekuńczych i ich reakcji z antygenami koronawirusów” realizowany w konsorcjum Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider) i IITD PAN (prof. dr hab. Andrzej Gamian)
  2. Projekt OPUS 20 pt. „Wpływ glikozylacji białka Spike wirusa SARS-CoV-2 na aktywację układu dopełniacza” realizowany w konsorcjum Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (lider), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i IITD PAN (prof. dr hab. inż. Jolanta Łukasiewicz, prof. dr hab. Marcin Czerwiński, dr Dariusz Martynowski)
  3. Projekt SONATA 16 pt. „Rola receptora witaminy D w odpowiedzi komórek raka jelita grubego na 5-fluorouracyl” (dr inż. Magdalena Milczarek)

Łączna kwota dofinansowania wyżej wymienionych projektów to 5 297 854 zł.

Listy rankingowe:
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-05-20-opus20-preludiumbis2-sonata16