8 Forum Młodych Biotechnologów

Szanowni Państwo,
Po covidowej przerwie zapraszamy studentów do udziału w 8 Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, czyli do prezentacji prac dyplomowych wykonanych w latach akad. 2019/20 i 2021/21. Forum odbędzie się 16 czerwca (środa), w formie hybrydowej.

Jest to doskonała okazja do podzielenia się wynikami badań  dla studentów i ich promotorów. Przewidujemy 10-15-minutowe prezentacje i dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN. Zapraszamy studentów prezentujących prace magisterskie i inżynierskie lub licencjackie – również te wykonane poza Instytutem. Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii wszystkich uczelni.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie autorów prezentacji (imię, nazwisko, nazwa uczelni) i tytułów prac na adres forum@hirszfeld.pl (tytuł: 8 Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN 2021). Przy zgłoszeniu proszę, jeżeli uznacie Państwo za wskazane, o dołączenie krótkiej opinii (promotora lub opiekuna) o studencie, zawierającej opis wkładu do badań laboratorium, a także tytułu publikacji lub prezentacji na konferencyjnych, których magistrant jest współautorem.

Termin zgłaszania prezentacji: 9 czerwca (środa).

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego IITD
dr hab. Bogumiła Szponar