Mgr Robert Mroczek – “Zróżnicowanie alleli genu komplementarnej determinacji płci u pszczoły miodnej”

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Robert Mroczek (Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej) wygłosi wykład pt.: “Zróżnicowanie alleli genu komplementarnej determinacji płci u pszczoły miodnej”