Wkład zespołu prof. dr hab. n.med. Andrzeja Górskiego w rozwój terapii fagowej na świecie – publikacja we Frontiers in Microbiology

W dobie rosnącej antybiotykooporności tematem budzącym spore zainteresowanie, ze względu na skuteczność w klinicznym leczeniu lekoopornych infekcji bakteryjnych, jest terapia fagowa. W czasopiśmie Frontiers in Microbiology (100 pkt MEiN, IF 6,064) pojawiła się publikacja dotycząca globalnych trendów w badaniach nad fagoterapią. Autorzy pracy bazując na publikacjach z lat 2001-2021 (ponad 6000 prac) dokonali analizy bibliometrycznej, uwzględniając m.in. cytowania, trendy i wkład autorów. Jako instytucję o największym wkładzie wskazano Polską Akademię Nauk, co jest ściśle związane z aktywnością Zakładu Terapii Fagowej oraz Ośrodka Terapii Fagowej Centrum Medycznego IITD PAN kierowanymi przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Górskiego. Prof. Górski opublikował najwięcej prac w tej tematyce (104). W dziesiątce najważniejszych autorów związanych z tematyką fagoterapii znalazły się aż 4 osoby z Instytutu Hirszfelda – prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski (1. lokata), dr Beata Weber-Dąbrowska (3), prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska (6), dr hab. n. med. Ryszard Międzybrodzki (7).

Artykuł dostępny jest pod adresem:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.1067803/full