Ogłoszenie o wyborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

W otwartym naborze na Członka konsorcjum w planowanym do złożenia wniosku pt. Zindywidualizowana optymalizacja schematów monitorowania leczenia Pacjentów z klasycznymi polineuropatiami demielinizacyjnymi (m.in. przewlekłej zapalnej demielinizacyjnej polineuropatii oraz zespół Guillain-Barré) oraz autoimmunologicznymi nodo – i paranodopatiami z wykorzystaniem algorytmu monitorowania Pacjenta opartego na sieci interakcji pomiędzy danymi biologicznymi  (omicznymi) i klinicznymi oraz rozwiązania telemedycyny i zdrowia cyfrowego w konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze ABM/2024/1 ogłoszonym przez IITD PAN dnia 24 kwietnia 2024 r. ofertę złożyły 2 Instytucje:

  1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  2. Uniwersytet Gdański

W wyniku przeprowadzonej oceny wyłonieni zostali następujący konsorcjanci:

  1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  2. Uniwersytet Gdański

Załącznik nr 1. Decyzja Dyrektora IITD PAN o wyborze Konsorcjantów