Program TANGO IV


Program TANGO IV

Tytuł projektu Rok przyznania
Innowacyjny produkt leczniczy przeciwko Clostridioides difficile oparty o przeciwciała IgY
Projekt nr NCBiR TANGO-IV-A/0003/2019-00

Projekt: NCBiR TANGO-IV-A/0003/2019-00Tytuł:Innowacyjny produkt leczniczy przeciwko Clostridioides difficile oparty o przeciwciała IgY

Termin realizacji: 1.10.2020 – 31.12.2021

Streszczenie: Projekt dotyczy opracowania polskiego, innowacyjnego rozwiązania w leczeniu zakażeń wywołanych szczepami Clostridioides difficile i mieści się w dziedzinie nauki wiodącej dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski, a także wpisuje się w założenia Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków i rekomendacje Unii Europejskiej. Głównym rezultatem projektu będzie preparat do leczenia zakażeń oparty na kurzych przeciwciałach IgY skierowanych przeciwko epitopom bakterii Clostridioides diffiicle.Efektem końcowym realizacji projektu będzie doustna formulacja złożona z ochronnych przeciwciał IgY gotowa do użycia w testach klinicznych, które mogą zostać przeprowadzone w przyszłości we współpracy z partnerem biznesowym. W ramach opisywanego projektu zostaną zabezpieczone prawa do powyższego produktu, zostanie określone zapotrzebowanie rynkowe na dany produkt i dalsza strategia jego rozwoju.

Wartość projektu: 249 119,13 PLN

2020