Informacja dla lekarzy


Jak skierować pacjenta do Ośrodka Ośrodka Terapii Fagowej?
Jeśli chcielibyście Państwo skierować do nas pacjenta z opornym na antybiotykoterapię zakażeniem bakteryjnym lub takiego, u którego z różnych powodów nie można stosować celowanej antybiotykoterapii, mimo że leczenie zachowawcze infekcji jest wskazane uprzejmie prosimy o wypełnienie druku skierowania do naszego Ośrodka, który znajduje się w zakładce Druk skierowania (jest to druk uniwersalny dla wszystkich naszych Ośrodków). W wielu przypadkach (np. pacjenci dojeżdżający z odległych miejscowości) ważna dla nas jest możliwość zapewnienia choremu w trakcie fagoterapii specjalistycznej konsultacji lekarskiej w miejscu jego zamieszkania. Bardzo pomocnym będzie również przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez chorego wymaganych kryteriów do kwalifikacji. Szczegółowe kryteria, które obowiązują przy kwalifikacji do eksperymentalnej terapii fagowej przedstawione zostały w zakładce Zasady terapii fagowej. Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy pacjent może je spełniać lub jego wizyta w Ośrodku Terapii Fagowej jest uzasadniona prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Informacją/Rejestracją.
Informacja dla lekarzy zamierzających uzyskać zgodę na prowadzenie terapii fagowej
Preparaty fagowe stosowane w leczeniu pacjentów objętych eksperymentem leczniczym nie są zarejestrowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W myśl obowiązujących przepisów prawnych, dopuszcza się stosowanie u pacjentów nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod leczniczych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej, w sytuacji kiedy dotychczas stosowane metody medyczne nie były skuteczne lub jeśli ich skuteczność nie była wystarczająca. Postępowanie takie może być prowadzone w ramach eksperymentu leczniczego, na który musi wyrazić zgodę w drodze uchwały niezależna komisja bioetyczna.

W związku z powyższym, w przypadku gdy zdecydujecie się Państwo na próbę o zastosowania terapii fagowej u swojego pacjenta, który z różnych przyczyn nie może skorzystać z usług naszego Ośrodka konieczne jest zwrócenie się do właściwej, ze względu na status reprezentowanego podmiotu leczniczego, komisji bioetycznej (działającej przy okręgowej radzie lekarskiej, uczelni lub medycznej jednostce badawczo-rozwojowej) z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie takiej terapii. Gdy zostanie on pozytywnie rozpatrzony będziemy mogli na Państwa zlecenie przygotować i wysłać preparat fagowy.

Ze swej strony możemy służyć Państwu pomocą w przygotowaniu wniosku do komisji bioetycznej. W tej sprawię proszę o kontakt ze mną (tel. 71 337 11 72, e-mail: agorski@ikp.pl) lub dr Ryszardem Międzybrodzkim (tel. 71 370 99 79, e-mail: mbrodzki@iitd.pan.wroc.pl), który prześle Państwu niezbędne materiały (m.in. wzór protokołu eksperymentalnej terapii fagowej i formularza informacji o terapii i świadomej zgody pacjenta).

W uzasadnionych przypadkach wyrażamy zgodę na wykonanie typowania fagowego przed złożeniem dokumentów do komisji bioetycznej aby ustalić czy w kolekcji Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego naszego Instytutu posiadamy aktywne fagi (w tym celu należy skontaktować się z naszą Informacją/Rejestracją we Wrocławiu).

Kierownik Ośrodka Terapii Fagowej prof. dr hab. med. Andrzej Górski

Druki dla lekarzy prowadzących terapię fagową:


Skierowanie na typowanie fagowe
Zamówienie na preparat fagowy
Zlecenie wydania preparatu fagowego
Ankieta dla lekarzy: “Wyniki zastosowania terapii fagowej”