Kształcenie podyplomowe


Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas konferencjach naukowo-szkoleniowych, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat biologii bakteriofagów, ich oddziaływania z układem immunologicznym, zastosowania bakteriofagów w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie antybiotykooporne; perspektyw zastosowania bakteriofagów w medycynie oraz aktualnych możliwości i zasad prowadzenia terapii fagowej.

Nasze szkolenia adresowane są do lekarzy różnych specjalności min. ginekologów, chirurgów, ortopedów, urologów, lekarzy medycyny rodzinnej, internistów (w tym pulmonologów, nefrologów, diabetologów, angiologów), lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy stażystów. Za udział w konferencjach przysługują punkty edukacyjne.