Informacja/Rejestracja


Informacja:

Dostępna w dni robocze w godz. 8:15-15:45
Tel.: 71 370 99 01
E-mail: otf@hirszfeld.pl

Rejestracja pacjentów:

Czynna w dni robocze, w godz. 8:15-15:45
Tel.: 71 370 99 01

Konsultacje u lekarzy Ośrodka odbywają się w dni robocze, w godz. 8:00-16:00, (Wrocław, Częstochowa) i 15:00-19:00 (Kraków)
WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ!

Bezpośrednia rejestracja pacjentów w filiach Ośrodka Terapii Fagowej:

Filia w Krakowie
Tel.: 12 420 60 70 (numer obsługiwany okresowo przez automatyczną sekretarkę)

Filia w Częstochowie
Tel.: 34 534 50 00