Zespół OTF

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski – specjalista chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej
tel. 071 337 11 72, e-mail: andrzej.gorski@hirszfeld.pl

Sekretariat Ośrodka Terapii Fagowej we Wrocławiu:

Ewa Wójcik

Lekarze Ośrodka Terapii Fagowej we Wrocławiu:

dr Ryszard Międzybrodzki – lekarz chorób wewnętrznych
prof. nadzw. dr hab. n. med., dr n. hum. Sławomir Letkiewicz – chirurg, specjalista urolog
dr n. med. Wojciech Fortuna – lekarz pediatra, w trakcie specjalizacji z neurologii
lek. Paweł Rogóż – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarze Filii Ośrodka Terapii Fagowej w Krakowie:

dr n. med. Kazimierz Cieślik – chirurg ogólny, specjalista chirurgii plastycznej

Lekarze Filii Ośrodka Terapii Fagowej w Częstochowie:

dr n. med. Beata Kwiatkowska-Dusza – specjalista chirurgii ogólnej

Koordynator ds. preparatów fagowych z ramienia Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego:

dr n. biol. Beata Weber-Dąbrowska