Zespół OTF

Kierownik:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski – specjalista chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej
    tel. 071 337 11 72, e-mail: andrzej.gorski@hirszfeld.pl

Sekretariat Ośrodka Terapii Fagowej we Wrocławiu:

  • Ewa Wójcik

Lekarze Ośrodka Terapii Fagowej we Wrocławiu:

  • dr Ryszard Międzybrodzki – lekarz chorób wewnętrznych
  • prof. nadzw. dr hab. n. med., dr n. hum. Sławomir Letkiewicz – chirurg, specjalista urolog
  • dr n. med. Wojciech Fortuna – lekarz pediatra, w trakcie specjalizacji z neurologii
  • lek. Paweł Rogóż – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarze Filii Ośrodka Terapii Fagowej w Krakowie:

 

Lekarze Filii Ośrodka Terapii Fagowej w Częstochowie:

 

Koordynator ds. preparatów fagowych z ramienia Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego:

  • dr n. biol. Beata Weber-Dąbrowska