Przewody doktorskie


W oparciu o aktualne przepisy oraz zgodnie z uchwałą Rady Naukowej z dnia 3 marca 2016 roku obowiązują następujące procedury prowadzenia przewodów doktorskich:

Wzory oświadczeń składanych w ramach rozprawy doktorskiej w postaci zbioru artykułów:

Obecnie obowiązujące przepisy wymagają aby każda praca doktorska była sprawdzona z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Ponadto rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są udostępniane w BIP na stronie podmiotowej IITD PAN nie później niż 30 dni przed dniem obrony rozprawy doktorskiej.