Kontakt z OTF

Ośrodek Terapii Fagowej

Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
Tel.: 71 370 99 01 (bezpośrednio) lub 71 337 11 72 (centrala Instytutu)
Faks: 71 337 13 82
E-mail: otf@hirszfeld.pl

Lokalizacja na mapie

Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Krakowie

Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Ul. Konecznego 2/4U, 31-216 Kraków
Tel.: 12 420 60 70
Faks: 12 420 60 71
E-mail: otf.krakow@hirszfeld.pl

Filia znajduje się w siedzibie Kliniki Chirurgii Plastycznej i Laseroterapii „CAMI” w Krakowie

Lokalizacja na mapie

Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Częstochowie

Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Tel./faks: 34 534 50 00
E-mail: otf.klara@hirszfeld.pl

Filia znajduje się w siedzibie Centrum Medycznego Klara w Częstochowie

Lokalizacja na mapie

Dane konta bankowego do opłat wnoszonych przelewem:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

NIP: 896-000-56-96
bank: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu
konto nr: 84 1130 1033 0018 8181 8920 0001