Marta Dratwa ze Stypendium Prezesa PAN

Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk, przyznał stypendia na rok akademicki 2021/2022 najlepszym uczestnikom studiów doktoranckich i szkół doktorskich prowadzonych w instytutach PAN. Za wybitne osiągnięcia naukowe wyróżnionych zostało 10 doktorantów, w tym mgr Marta Dratwa z Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki prowadząca badania pod opieką prof. dr hab. Katarzyny Boguni-Kubik. Serdecznie gratulujemy! Więcej Czytaj więcej…

Nowy wykaz czasopism – AITE z rekordową liczbą punktów

Minister Edukacji i Nauki 1 grudnia br. przedstawił zaktualizowany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Zgodnie z nim wydawane w Instytucie Hirszfelda czasopismo Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis uzyskało rekordową w swojej historii liczbę punktów równą 140 (wcześniej – 70 pkt MEiN). O wysokiej pozycji czasopisma świadczy także Impact Factor, wynoszący 4,291. Czytaj więcej…

Stypendia im. Ludwika Hirszfelda dla mgr inż. Wioletty Kazany i mgr Marceliny Pyclik

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przyznał Stypendia im. Ludwika Hirszfelda w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dwóm doktorantkom z Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu – mgr inż. Wioletcie Kazanie (promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka) i mgr Marcelinie Pyclik (promotor: dr hab. Sabina Górska). Wyróżnienia takie przyznawane są doktorantom wykazującym się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinach ważnych Czytaj więcej…

NCN – Wyniki konkursu MINIATURA 5

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło nazwiska laureatów konkursu MINIATURA 5. Miło nam poinformować, że dofinansowanie uzyskał projekt dr Wandy Niepiekło-Miniewskiej (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej; Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki) pt.: „Związek polimorfizmu genów HLA-B, HLA-DRB1 i ERAP1 z podatnością na atopowe zapalenie skóry”. Kwota dofinansowania projektu wynosi 49 204 zł. Listy rankingowe: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5

Rekordowe edycje OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszło ponad 900 wniosków – tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat. Instytut Hirszfelda otrzyma dofinansowanie w ramach trzech projektów OPUS 21 i dwóch PRELUDIUM 20: Czytaj więcej…

Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska laureatką konkursu NCN SHENG 2

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej Bakteriofagów, została laureatką konkursu NCN SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze. Grant pt. „Mechanizmy oddziaływań „ciemnej materii” pochodzenia bakteriofagowego z układem immunologicznym ssaków” realizowany będzie wraz z Wuhan Institute of Virology Chińskiej Akademii Nauk. Środki przyznane IITD PAN w ramach projektu to Czytaj więcej…

Artykuł o Ludwiku Hirszfeldzie w czasopiśmie Vox Sanguinis

W czasopiśmie Vox Sanguinis (organ Międzynarodowego Towarzystwa Transfuzji Krwi) ukazał się przeglądowy artykuł na temat Ludwika Hirszfelda: Marcin Czerwiński, Radosław Kaczmarek, Urszula Glensk. Ludwik Hirszfeld: A pioneer of blood transfusion and immunolgy during the world wars and beyond. Dostęp jest bezpłatny: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/vox.13214

IITD PAN wyróżniony European Quality Certificate ® 2021 w Kategorii Nauka

W październiku br. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN został wyróżniony European Quality Certificate ® 2021 w Kategorii Nauka. Posiadanie European Quality Certificate ® podkreśla prestiż Instytutu oraz wysoki poziom prowadzonych projektów naukowych. Biało-czerwone godło European Quality Certificate ® 2021 gwarantuje jednostkom współpracującym z Instytutem oraz planującym współpracę najwyższą jakość badań, potwierdzone Czytaj więcej…

Wyniki współpracy prof. Jolanty Łukasiewicz z immunologami ze Szwajcarii i Niemiec na łamach czasopisma Nature

W prestiżowym czasopiśmie Nature ukazała się publikacja oryginalna z udziałem prof. dr hab. inż. Jolanty Łukasiewicz, kierownika Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek. Publikacja dotyczyła charakterystyki specyficzności wydzielniczych immunoglobulin A i ich wpływu na żywotność bakterii zasiedlających układ pokarmowy (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03973-7). Wiodącą rolę w tych badaniach odegrały ośrodki ze Szwajcarii (Uniwersytet w Bernie) i Niemiec (Centrum Badań Czytaj więcej…