Dr inż. Anna Jarząb laureatką programu Fundacji Alexandra von Humboldta

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej IITD PAN wraz z prof. Bernhardem Kuster z Katedry Proteomiki i Bioanalizy Uniwersytetu Technicznego w Monachium oraz dr Christiną Ludwig z Bavarian Center for Biomolecular Mass Spectrometry (BayBioMS) zostali beneficjentami Programu Fundacji Alexandra von Humboldta „Research Group Linkage Programme”. Program Czytaj więcej…

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak Przewodniczącą Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na kadencję 2024-2027

Aleksandra Klimczak

13 maja 2024 roku w Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie plenarne Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, na którym Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych prof. dr hab. Marek Krawczyk, wręczył akty powołania na Członków Komitetu i dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium Komitetu. Z Czytaj więcej…

Mgr Mateusz Noszka laureatem Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Z przyjemnością informujemy, iż doktorant WSD IPAN mgr Mateusz Noszka z Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów został laureatem Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pan mgr Mateusz Noszka prowadzi badania nad regulonami CemR oraz mechanizmami odpowiedzi na stres oksydacyjny w wybranych gatunkach Campylobacteria. „Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym Czytaj więcej…

Mgr Anna Andrzejczak laureatką programu BioLAB

Z przyjemnością informujemy, iż doktorantka WSD IPAN mgr Anna Andrzejczak z Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka została laureatką Programu BioLAB na rok akademicki 2024/25 i zrealizuje staż naukowy w University of Chicago. Program BioLAB, wcześniej znany pod nazwą Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP), to roczny staż dla studentów nauk biologiczno-chemicznych, Czytaj więcej…

Pracownicy i doktoranci Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej opublikowali pracę w Journal of Nanobiotechnology

W czasopiśmie Journal of Nanobiotechnology (IF 10,2, pkt MEiN 140) opublikowana została praca, w której wiodący udział mieli pracownicy i doktoranci naszego Instytutu: mgr Anna Wróblewska, dr Bożena Szermer-Olearnik, dr Agnieszka Szczygieł, mgr Katarzyna Węgierek-Ciura, dr Jagoda Mierzejewska, mgr Roksana Kruszakin, dr Paweł Migdał oraz dr hab. Elżbieta Pajtasz-Piasecka. W pracy przedstawiono potencjał makrofagów Czytaj więcej…