Dr inż. Anna Kędzierska laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Kędzierska z Laboratorium Immunologii Rozrodu została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska („Za badania nad rolą równowagi immunologicznej we wczesnych okresach ciąży, co prowadzi do zmniejszenia odsetka poronień. Nowatorskie podejście i zastosowanie nowych cząsteczek immunoregulatorowych otwiera nową ścieżkę terapeutyczną w Czytaj więcej…

Dr Yuliia Faidiuk wśród laureatów konkursu NCN Miniatura 6

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listę rankingową laureatów konkursu MINIATURA 6. Miło nam poinformować, że dofinansowanie uzyskał projekt  dr Yulii Faidiuk z Laboratorium Biologii Molekularnej Bakteriofagów pt.: „Otrzymywanie rekombinowanych depolimeraz egzopolisacharydu kodowanych przez fagi Erwinia amylovora i określenie ich aktywności wobec zarazy ogniowej”. Kwota dofinansowania projektu wynosi 49 500 zł. Serdecznie gratulujemy. Listy rankingowe: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura6

Wyniki konkursu NCN Preludium 21

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło nazwiska laureatów konkursu Preludium 21. Miło nam poinformować, że dofinansowanie uzyskały projekty mgr Anny Wróblewskiej z Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej pt. “Komórki fagocytujące jako nośniki boru w terapii borowo-neutronowej” oraz mgr Mateusza Noszki z Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów pt. “Rola niekodujących RNA (ncRNA) w odpowiedzi na stres oksydacyjny Czytaj więcej…

Międzynarodowa Konferencja upamiętniająca dwusetną rocznicę urodzin Ludwika Pasteura

W dniach 29-30 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja “The last word belongs to microbes”, upamiętniająca dwusetną rocznicę urodzin Ludwika Pasteura, już za życia nazywanego dobroczyńcą ludzkości i ojcem mikrobiologii. Życie Pasteura było drogą epokowych odkryć w dziedzinie chemii, biologii i medycyny, przykładem prawdziwej naukowej intuicji Czytaj więcej…

Mgr Mateusz Wenecki wyróżniony na Międzynarodowej Konferencji “The last word belongs to microbes”

Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz  Wenecki został wyróżniony na  Międzynarodowej Konferencji “The last word belongs to microbes”, zorganizowanej w Warszawie z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Ludwika Pasteura. Doktorant wziął udział w sesji e-posterowej w kategorii “Engineering” przedstawiając poster pt. “The impact of orphan histidine kinase CpkM level on cpk gene cluster transcription Czytaj więcej…

Dr hab. Łukasz Łaczmański beneficjentem projektu w programie “Diagnotrop”

Z przyjemnością informujemy, że  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, jako jeden z partnerów konsorcjum, którego liderem jest Wojskowy Instytut Medyczny, otrzymał dofinansowanie projektu “Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (Diagnotrop). Konkurs NCBIR obejmował wykonanie projektów w zakresie badań naukowych Czytaj więcej…