ARTIQ


W dniu 17 czerwca 2021 dzięki inicjatywie dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im L. Hirszfelda prof dr hab. Andrzeja Gamiana, Instytut został instytucją hostującą w programie ArtiQ – Centra doskonałości AI.

W ramach programu  ArtiQ NCBR we współpracy z NCN utworzyło  Centra Doskonałości AI, rozumiane jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie, wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.

Więcej informacji na stronie https://artiq.hirszfeld.pl/