Studium Doktoranckie


Studia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN zostały wprowadzone w 2000 r. Ostatni absolwenci ukończą kształcenie w 2024 r.

Od 2019 r. kształcenie doktorantów odbywa się w ramach szkoły doktorskiej.