Studia doktoranckieStudia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN są prowadzone
od 2000 r.

Tematyka wykonywanych prac doktorskich jest ściśle związana z aktualnie realizowanymi projektami badawczymi. Doktoranci wchodzą w skład zespołów badawczych i uczestniczą w życiu naukowym swojego laboratorium (seminaria, wyjazdy na konferencje, praca z magistrantami). W ramach studiów doktoranci uczestniczą w zajęciach programowych oraz zebraniach naukowych Instytutu, przygotowując także własne wystąpienia z realizacji pracy doktorskiej.

W 2018 r. uruchomione zostały Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie realizowane w ramach projektu „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce nie będzie już rekrutacji na studia doktoranckie. Obecnie kształcenie doktorantów odbywa się w ramach szkoły doktorskiej.

Kierownik Studiów Doktoranckich


Dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN
tel. 71-3709965
egbert.piasecki@hirszfeld.pl

Rada Programowa Studiów Doktoranckich


 • Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik
 • Dr hab. Małgorzata Cebrat
 • Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak
 • Dr hab. Tomasz Niedziela
 • Dr hab. Anna Pawlik
 • Dr hab. Jacek Rybka
 • Mgr inż. Joanna Skrzymowska – przedstawicielka doktorantów

Zespół ds. Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w IITD PAN


 • Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska
 • Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak
 • Dr hab. Joanna Rossowska
 • Mgr Aleksander Szymczak – przedstawiciel doktorantów
 • Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk

Zespół ds. Jakości Kształcenia Studiów Doktoranckich


 • Mgr Anna Apanasewicz-Grzegorczyk – przedstawicielka doktorantów
 • Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska
 • Dr hab. Sabina Górska
 • Dr Marta Sochocka – przewodnicząca