Cytowanie publikacji zrealizowanej w  Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej

Honey Bee Biology

Z przyjemnością informujemy, że w wydanym dwa tygodnie temu przez Princeton University Press podręczniku “Honey Bee Biology” (Brian R. Johnson) znalazło się cytowanie publikacji zrealizowanej w  Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej, kierowanym przez dr hab. Małgorzatę Cebrat. Praca ta dotyczy różnorodności, częstości występowania i rozmieszczenia alleli genu csd, który jest odpowiedzialny za determinację płci u pszczół. Badania były finansowane przez Urząd Miejski Wrocławia w formie warsztatów dla licealistów. Link do publikacji: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5443781/pdf/41598_2017_Article_2629.pdf

Serdecznie gratulujemy