Prof. dr hab. Andrzej Gamian ponownie wybrany na Dyrektora Instytutu Hirszfelda

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 6 lipca 2024 r. powierzył prof. dr hab. Andrzejowi Gamianowi funkcję Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, na okres czteroletniej kadencji, tj. do 5 lipca 2028 r. Serdecznie gratulujemy!