Rozstrzygnięcie trzeciego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego – Instytut jednym z beneficjentów

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięto trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego, którego celem jest dofinansowanie badań z obszaru biotechnologii medycznej. Spośród pięciu zgłoszonych projektów, międzynarodowy panel ekspertów najwyżej ocenił dwa projekty, które otrzymają  dofinansowanie na badania w zakresie terapii onkologicznych. Jednym z nich jest projekt „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii”, zgłoszony przez konsorcjum składające się z  badaczy reprezentujących: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach oraz Politechnikę Warszawską. W Instytucie projekt będzie realizowany przez zespół Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej kierowanego przez prof. dr hab. Joannę Wietrzyk.
Celem grantu jest opracowanie nowej technologii aptaczujnika elektrochemicznego, wykorzystującego aptamery i oryginalne rozwiązania metodologiczne oparte na nanoszczotkach polimerowych oraz dedykowanego aparatu POCT z mikroukładami przepływowymi. Ta całkowicie nowa technologia będzie stanowić narzędzie pomocne przy wczesnej diagnostyce towarzyszącej powikłaniom sercowo-naczyniowym terapii onkologicznych. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektu to 78 578 024,95 zł. Kwota przyznana dla IITD PAN to 10 798 134,30 zł.
Serdecznie gratulujemy.
Więcej o konkursie na stronie https://wib.port.org.pl/informacja-prasowa-trzeci-konkurs-rozstrzygniety/