Comparison of lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease in smokers and never-smokers – Research Topic prof. Kuśnierczyka

W czasopiśmie Frontiers in Immunology (IF 7,561; 140 pkt MEN) uruchomiony został właśnie Research Topic „Comparison of lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease in smokers and never-smokers”. Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk z Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej. Frontiers’ Research Topics są prowadzonymi przez uznanych naukowców tematami badawczymi dotyczącymi najistotniejszych aktualnie zagadnień. Projekt zarządzany przez prof. Kuśnierczyka dotyczyć będzie różnic pomiędzy rakiem płuca a przewlekłą obturacyjną chorobą płuc u palaczy i osób niepalących.
Więcej pod adresem:
https://www.frontiersin.org/research-topics/25229/comparison-of-lung-cancer-and-chronic-obstructive-pulmonary-disease-in-smokers-and-never-smokers