Archiwum Zakładowe


Pracownik archiwum : Beata Hankiewicz
Pokój 131 (I piętro, skrzydło Administracji, wew. 200)

Archiwum zakładowe IITD PAN – to komórka organizacyjna , która gromadzi wszelkiego rodzaju dokumentację papierową , wytworzoną w czasie całej działalności jednostki . Zarówno materiały archiwalne jak i materiały niearchiwalne.

Do podstawowych zadań archiwum zakładowego należą :

 • współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie sprawowania odpowiedniej pieczy nad dokumentacją oraz właściwego i terminowego przygotowania dokumentacji spraw zakończonych, do przekazania do archiwum
 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek i stanowisk
 • przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
 • udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym
 • porządkowanie i w miarę konserwacja dokumentacji
 • inicjowanie brakowania materiałów niearchiwalnych przechowywanych w archiwum zakładowym, udział w komisyjnym ich brakowaniu
 • przekazywanie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej – po uprzednim uzyskaniu zgody archiwum państwowego do zniszczenia
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum Polskiej Akademii Nauk

Do obowiązków pracownika archiwum należą :

 • udzielanie pomocy i wsparcia komórkom organizacyjnym przy przygotowywaniu akt ( teczek spraw zakończonych ) do przekazania do archiwum zakładowego
 • sporządzanie rocznego zestawienia ilościowego akt przejętych w podziale na kategorie A i B , akt udostępnianych i wypożyczonych oraz akt wybrakowanych
 • dbanie o mienie i bezpieczeństwo całości dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym