Międzyzakładowa Pracownia Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej


Międzyzakładowa Pracownia Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej powstała w 2007 roku w celu zapewnienia wysokiej klasy ekspertyzy z zakresu cytometrii oraz dostępu do zaawansowanej aparatury cytometrycznej.

W pracowni wykorzystywane są metody cytometrii wieloparametrowej i sortowania niezbędne do wykonania zaawansowanych analiz z zakresu immunofenotypowania, oznaczania apoptozy, cyklu komórkowego, pomiaru produkcji cytokin i rodników tlenowych czy badania szlaków sygnałowych.

W ramach współprac naukowych oraz świadczonych usług pracownia oferuje kompleksowe wykonanie badań obejmujące planowanie i wykonanie analiz oraz zaawansowaną analizę danych. Jednocześnie, w ramach działalności naukowej, w pracowni realizowane są projekty badawcze z zakresu immunologii nowotworów obejmujące badania nad aktywnością modyfikowanych egzosomów pochodzenia nowotworowego, opracowaniem schematów immunoterapii przeciwnowotworowej z udziałem komórek dendrytycznych, określeniem skuteczności przeciwnowotworowej elektroterapii z zastosowaniem impulsów elektrycznych w zakresie nanosekundowym oraz określeniem mechanizmów regulacji ekspresji białek tzw. punktów kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc.

Kontakt

Kierownik

Kierownik: dr hab. Joanna Rossowska 0000-0002-3682-7160

Stopnie naukowe:
2019 – Habilitacja, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2009 – Doktorat, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda

Zatrudnienie:
2019 – Kierownik Pracowni Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda
2010 – Adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda
2008 – Specjalista biotechnolog, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda

Nagrody i wyróżnienia:
2020 – Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju
2019, 2018, 2017 – Nagroda Dyrektora IITD PAN za opublikowanie pracy oryginalnej o najwyższym współczynniku wpływu (IF) w kategorii „wiodąca rola IITD PAN”
2016 – Stypendium Ambasady Francuskiej w RP na pobyt badawczy w Centre de Biophysique Moléculaire UPR CNRS, Orleans Francja
2016 – Nagroda Dyrektora IITD PAN za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w latach 2012-2014

Zespół
 • dr inż. Daria Nawrocka
 • mgr Michalina Pęcherz (doktorant)
 • mgr Anas Waer-Asea (doktorant)
Najważniejsze osiągnięcia naukowe
 • Wykazanie potencjału przeciwnowotworowego egzosomów izolowanych z komórek nowotworowych genetycznie modyfikowanych do nadprodukcji IL-12 i/lub shRNA dla TGF-β1.
 • Opracowanie protokołu skojarzonej terapii przeciwnowotworowej z udziałem cyklofosfamidu, komórek dendrytycznych stymulowanych antygenami nowotworowymi i wektorów lentiwirusowych kodujących shRNA dla IL-10.
 • Badania wskazujące na możliwość zwiększenia skuteczności terapii przeciwnowotworowej z udziałem komórek dendrytycznych (DCs) poprzez zastosowanie siRNA wyciszającego ekspresję TGF-β1 w środowisku nowotworowym.
Metody badawcze
 • wieloparametrowa cytometria przepływowa
 • immunofenotypowanie komórek
 • analiza mikropęcherzyków/egzosomów
 • analiza cyklu komórkowego
 • określenie apoptozy różnymi metodami
 • analiza proliferacji komórek
 • określenie żywotności komórek
 • analiza ekspresji białek sygnałowych / czynników transkrypcyjnych
 • oznaczanie cytokin w komórkach i płynach
 • analiza stresu oksydacyjnego
 • sortowanie komórek
Kluczowa aparatura badawcza
 • Cytometr BD LSR Fortessa – wyposażony w lasery 405 nm, 488 nm, 635 nm
 • Sorter komórkowy BD FACSAriaI – wyposażony w lasery 405nm, 488 nm, 635 nm
 • Cytometr BD FACS Calibur – wyposażony w laser 488 nm i czerwoną diodę 635 nm
Najważniejsze projekty badawcze (ostatnie 10 lat)
 • Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe.” Nr rej. 2018/30/E/NZ5/00711. Grant NCN realizowany w ramach programu SONATA Bis 8. Termin realizacji: 2019-2023.
 • „Zwiększenie aktywności przeciwnowotworowej genetycznie modyfikowanych komórek dendrytycznych poprzez zahamowanie ekspresji cytokin immunosupresyjnych u myszy obarczonych nowotworem”. Nr rej. N N 401 316239. Grant MNiSW. Termin realizacji: 2010-2014.
 • „Genetycznie zmodyfikowane komórki dendrytyczne jako składnik skojarzonej terapii immunomodulującej mikrośrodowisko nowotworowe.” Nr rej. 2017/27/B/NZ6/02702. Grant NCN realizowany w ramach programu OPUS 14. Termin realizacji: 2018-2021.
 • „Udział ultra krótkich pulsów elektrycznych w indukcji stresu oksydacyjnego oraz ocena przecinowotworowego potencjału elektroporacji nanosekundowej (nsPEF) w nowotworach jelita grubego na modelu in vitro i in vivo” Nr rej. 2016/22/E/NZ5/00671. Grant NCN realizowany w ramach programu SONATA Bis 6. Termin realizacji: 2017-2021.
 • „Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka.” Nr rej. 2019/33/B/NZ5/03029. Grant NCN realizowany w ramach programu OPUS 17. Termin realizacji: 2017-2021.
Wybrane publikacje
 • Rossowska J., Anger N., Wegierek K., Szczygieł A., Mierzejewska J., Milczarek M., Szermer-Olearnik B., Pajtasz-Piasecka E.: Antitumor potential of extracellular vesicles released by genetically modified murine colon carcinoma cells with overexpression of interleukin-12 and shRNA for TGF-β1. Front Immunol, 2019, 10: 211 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30814999).
 • Rossowska J., Anger N., Szczygieł A., Mierzejewska J., Pajtasz-Piasecka E.: Reprogramming the murine colon cancer microenvironment using lentivectors encoding shRNA against IL-10 as a component of a potent DC-based chemoimmunotherapy. J Exp Clin Cancer Res, 2018, 37(1): 126 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29954431).
 • Karpinski P., Rossowska J., Sasiadek M.M.: Immunological landscape of consensus clusters in colorectal cancer. Oncotarget, 2017, 8(62): 105299-105311 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29285252/).
 • Rossowska J., Anger N., Szczygieł A., Mierzejewska J., Pajtasz-Piasecka E.: Intratumoral lentivector-mediated TGF-β1 gene downregulation as a potent strategy for enhancing the antitumor effect of therapy composed of cyclophosphamide and dendritic cells. Front Immunol, 2017, 8: 713 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28713366).
 • Górska S., Sandstrőm C., Wojas-Turek J., Rossowska J., Pajtasz-Piasecka E., Brzozowska E., Gamian A.: Structural and immunomodulatory differences among lactobacilli exopolysaccharides isolated from intestines of mice with experimentally induced inflammatory bowel disease. Scientific Reports, 2016, 6: 37613 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27869188).
 • Rossowska J., Anger N., Kicielińska J., Pajtasz-Piasecka E., Bielawska-Pohl A., Wojas-Turek J., Duś D.: Temporary elimination of IL-10 enhanced the effectiveness of cyclophosphamide and BMDC-based therapy by decrease of the suppressor activity of MDSCs and activation of antitumour immune response. Immunobiology, 2015, 220(3): 389 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25454807).
 • Rossowska J., Pajtasz-Piasecka E., Anger N., Wojas-Turek J., Kicielińska J., Piasecki E., Duś D.: Cyclophosphamide and IL-12-transduced DCs enhance the antitumor activity of tumor antigen-stimulated DCs and reduce Tregs and MDSCs number. J Immunother, 2014, 37(9): 427 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25304726).
 • Mikysková R., Indrová M., Vlková V., Bieblová J., Símová J., Paracková Z., Pajtasz-Piasecka E., Rossowska J., Reinis M.: DNA demethylating agent 5-azacytidine inhibits myeloid-derived suppressor cells induced by tumor growth and cyclophosphamide treatment. J Leukoc Biol, 2014, 95: 743-753 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24389335).