Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda

W czwartek, 19 października br., zaplanowane są w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN obchody Dnia Ludwika Hirszfelda. Uroczystość odbędzie się już po raz dziesiąty. Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda rozpoczną się o godz. 10:00 w auli im. Prof. Stefana Ślopka.

Program Dnia Ludwika Hirszfelda

  • Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
  • Wykład inauguracyjny pt. ”Od czego zależy skuteczność przeciwbakteryjna i terapeutyczna bakteriofagów” – dr hab. Ewa Jończyk-Matysiak, Laboratorium Bakteriofagowe
  • Ślubowanie słuchaczy Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk
  • Wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
  • Wręczenie nagród Dyrektora IITD PAN
  • Wręczenie dyplomów jubileuszowych pracy zawodowej
  • Jubileusz 50 lat pracy zawodowej w IITD PAN
  • Wykład okolicznościowy pt. „Jak nas ciemiężą liczbami: statystyka jako broń w walce o opinię publiczną”, wygłosi prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski; z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Zakończenie uroczystości